Ticari Enformasyon Raporu

Hakkında rapor talep edilen firmaların ticari faaliyetleri ile ilgili, derlenmiş bilgilerinin hazırlanması ile oluşturulmaktadır. Derleme süreci ölçüm, gözlem, araştırma ve haber toplama (istihbarat) bulgularının özetlenmesi aşamalarını kapsamaktadır. Nihai olarak toplanan tüm bulgulardan yararlanılarak, genel kabul görmüş kriterler doğrultusunda sonucun anlamlandırılması sağlanmaktadır.