Fizibilite

Ticari faaliyetler ile ilgili bir fikrin, yapılıp yapılmayacağı ile ilgili karar vermek için analiz yapılır. Fikir ile ilgili başarıya ulaşmanın alternatif yollarının bulunması ve bu yolların analiz edilmesi sağlanır. Özellikle girişimciler için bu çalışmaları yaptırmak son derece önemlidir. Fizibiliteye konu olan iş girişiminin başarılı olup olmayacağını önceden tespit edilmesi firmaya zaman kazandırır ve gereksiz nakit kaybını engeller. Fizibilite çalışmasında birden fazla metod üzerinde durulur. Fizibilite çalışmasını yapan danışman, en uygun metodu bulmak amacıyla grupla birlikte çalışabilir. Bu çalışma ile iş planının temeli oluşturulur. Bu çalışmalar söz konusu işe başlanmadan önce yapılmalıdır.