Finansal Analiz Raporu

Bilanço kalemlerinin ayrımı ve incelenmesi, bilançonun analize uygun şekle getirilmesi, gelir tablosunun ayrımı ve incelenmesi, oran (rasyo) analizi, kısa, orta ve uzun vadeli kredi taleplerinin değerlendirilmesi aşamaları devreye girmektedir. Belirtilen aşamalar sonrası talebe uygun kredi teminatının türü ve niteliği tasarlanır. Tüm bu bulguların birleşimi ile kredi analiz raporları düzenlenir ve değerlendirilerek ilgili kurum/kuruluşa iletilir.