IGK Yıllık Uluslararası Seminer 14-16 Kasım 2018 (Letonya-Riga)
İş ortağımız IGK AG’ nin organize ettiği, Riga da düzenlenen, Rusya, Belçika, Beyaz Rusya, Polonya, Kazakistan, Almanya, Macaristan, İsveç, Finlandiya, Güney Kore, İzlanda, Letonya, Litvanya, Çin ve Polonya gibi ülkelerde birçok farklı sektörde faaliyet gösteren firma temsilcilerinin katıldığı, yurt içi ve yurt dışı ticari faaliyetler, alacak sigortası risk takibi, makro ve mikro ekonomik göstergeler, kredibilite ve risk analizi konularını içeren seminere, ülkemizi temsilen, konuşmacı olarak katıldık.
Konuşmamızın Ana Başlıkları:
• Türkiye’ deki Piyasa Koşulları
• Alıcıların Tahsilat Riskine Etki Edebilecek Dış Faktörler
• Ticari Faaliyetlere Etki Edebilecek Politik Faktörler
• Ticari Faaliyetlere Etki Edebilecek Makroekonomik Faktörler
• Firmaların Kredibilitesini Ölçmek için Kullanılan Bilgiler ve Kaynakları
• Vergi Beyannamesi Verme Yükümlülüğü ve Kısıtlamaları
• Firmaların Kredibilitesini Değerlendirmede Etkili Olan Faktörler