Banka İlişkileri, Mevduat ve Kredi Yönetimi

Bu kapsamda firmanın faaliyet konusu ve sektörüne uygun banka, banka şubesi ve doğru banka personeli ile ilişki kurmasının sağlanması önceliklidir. Ardından, varsa mevcut mevduatların doğru şekilde değerlendirilmesi için, kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığı ölçümlenmektedir. Mevcut nakit ve gayrinakit risklerin fiyat ve geri ödeme vadeleri ile ilgili değerlendirme ve gerektiği durumlarda düzeltmeleri yapılmaktadır.